Frequently Asked Questions (FAQ)

Hieronder staat een lijst met veel gestelde vragen over het Documentatiecenrum Nederlandse Politieke Partijen. Mocht je vraag er niet tussen staan, neem dan contact met ons op: dnpp@rug.nl

Nee, daarvoor moet je bij de partijen zelf zijn (de adressen staan op deze site vermeld op de partijpagina’s). Van al dit materiaal van partijen heeft het DNPP één exemplaar, dat niet wordt uitgeleend maar wel in het Documentatiecentrum kan worden ingezien.


Ja, dat kan, mits de tentoonstelling voldoet aan bepaalde eisen wat betreft veiligheid, luchtvochtigheid en lichtintensiteit. Neem hiervoor contact op met de directeur van het DNPP.


Op de website staat aangegeven op welke wijze en onder welke voorwaarden een digitaal bestand van een affiche kan worden verkregen, en ook hoe duur dat is.


Het materiaal dat afkomstig is van politieke partijen (brochures, verkiezingsprogramma’s en dergelijke) is niet uitleenbaar, maar kan natuurlijk wel in het Documentatiecentrum worden ingezien. Daarentegen worden boeken (signatuur DNPPa), op enkele uitzonderingen na, wel uitgeleend.


In het algemeen moet de eigenaar van het archief (partijen of personen) toestemming geven voordat een archief kan worden geraadpleegd. Neem dus tijdig contact op wanneer je een archief wilt inzien.


Een aantal partijen willen vanwege copyright-redenen niet dat oudere versies van hun website vrij toegankelijk zijn. Om die reden moet je bij het DNPP voor alle gearchiveerde websites een wachtwoord en een username aanvragen (zie hier voor meer informatie).  In de toekomst gaat dit waarschijnlijk veranderen.