Archieven

Op het DNPP is een aantal archieven van politici en van politieke partijen gedeponeerd. Deze zijn na toestemming van het Hoofd van het DNPP voor (wetenschappelijk) onderzoek raadpleegbaar. Voor sommige archieven is daarnaast toestemming van de archiefgever vereist. Van deze archieven zijn plaatsingslijsten opgesteld. De archievencollectie van het DNPP is onderverdeeld in twee categorieën, te weten de particuliere archieven – afkomstig van natuurlijke personen – en de partijarchieven – afkomstig van rechtspersonen als politieke partijen en nevenorganisaties. Het betreft de onderstaande partijen:


Bond van Vrije Liberalen (BVL)

Democraten 66 (D66)

Democratisch Socialisten ’70 (DS ’70)

Evangelische Volkspartij (EVP)

GroenLinks

Liberale Staatspartij (LSP)

Politieke Partij Radikalen (PPR)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)


overige archieven